Homestay in JAPAN!!

Questions? Ask us! Mail Form Tel: +81-3-3866-0139 Personal Information Protection Policy

Facebook

มาโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่นกันเถอะ

โฮมสเตย์คืออะไร?

โฮมสเตย์ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวญี่ปุ่น โดยท่านจะได้เรียนรู้ทั้งภาษา, วัฒนธรรม, และการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นด้วย ถึงแม้ว่าท่านจะเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น แต่โอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับชาวญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีมากนัก มาลองเป็นสมาชิกกับครอบครัวญี่ปุ่นกันดีไหม?

เกี่ยวกับโฮมสเตย์ในญี่ปุ่น

เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นไม่เคยมีวัฒนธรรมโฮมสเตย์ ครอบครัวที่จะรับเป็นโฮมสเตย์จึงไม่มีมากนัก แต่เหตุที่ "HOME STAY IN JAPAN!" สามารถจัดหาครอบครัวที่ต้องการเป็นโฮมสเตย์ให้กับท่านได้เพราะว่า

①ขอความร่วมมือจากครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีแผนจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในการรับหน้าที่เป็นโฮมสเตย์
②ขอความร่วมมือจากครอบครัวที่มีสมาชิกที่เคยไปเรียนต่างประเทศและพร้อมในการเป็นโฮมสเตย์

ซี่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถหาครอบครัวที่ให้ความร่วมมือในการเป็นโฮมสเตย์ได้้์

โฮมสเตย์เหมาะกับใครบ้าง?

ทำไมท่านควรเลือกโฮมสเตย์?・ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นให้เก่งขึ้น
・ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
・ผู้ที่ต้องการกับวิถึการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นจากประสบการณ์จริง
・เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

~อยู่โฮมสเตย์แล้วจะได้อะไรบ้าง ?~
・ได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนในโรงเรียนมากับครอบครัวเจ้าบ้าน
・ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียน
・ได้มีโอกาสฟังการสนทนาระหว่างคนญี่ปุ่นด้วยกันและลองนำมาใช้เองได้
・สามารถถามครอบครัวเจ้าบ้านถึงคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจ
・ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำอาหารญี่ปุ่นจากครอบครัวเจ้าบ้าน
・หลังจากกลับประเทศแล้วยังสามารถติดต่อครอบครัวเจ้าบ้านต่อได้
※จากประสบการณ์ผู้เคยร่วมโครงการโฮมสเตย์

มาใช้ประโยชน์จากโฮมสเตย์กันเถอะ! !

1. ใช้ในการศึกษาต่อระยะสั้น

ใช้ในการศึกษาต่อระยะสั้น

ผลที่ได้รับ :
สามารถพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว (พัฒนาทักษะการพูดและการฟังของคุณ)

2. ใช้โฮมสเตย์ 2-3 เดือนแรกของการศึกษาต่อในระยะยาว
ต้วอย่างการพักอาศัย: พักโฮมสเตย์ 1-3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 4 จึงย้ายเข้าอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์

ใช้โฮมสเตย์ 2-3 เดือนแรกของการศึกษาต่อในระยะยาว

ผลที่จะได้รับ:
ได้ฟังการสนทนาของเจ้าของภาษาและทำให้ได้พัฒนาทักษะการฟังมากขึ้น
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นทีได้เรียนจากโรงเรียนได้ทันที
ได้ฟังการสนทนาระหว่างคนญี่ปุ่นและสามารถนำมาใช้เองได้
สามารถเข้าใจชีวิตและนิสัยใจคอของชาวญี่ปุ่นได้
สามารถได้เพื่อนเป็นคนญี่ปุ่น
สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นต่อไป

3. ใช้โฮมสเตย์วันหยุดสุดสัปดาห์
ต้วอย่างการพักอาศัย: โฮมสเตย์วันเสาร์・วันอาทิตย์

ใช้โฮมสเตย์วันหยุดสุดสัปดาห์

ผลที่จะได้รับ:
คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ชีวิตแบบชาวญี่ปุ่นได้
สามารถทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นได้

4. ไปเที่ยวโดยใช้โฮมสเตย์
ต้วอย่างการพักอาศัย: โฮมสเตย์ที่ โตเกียว, นาโกย่า, เกียวโต

ไปเที่ยวโดยใช้โฮมสเตย์

ผลที่จะได้รับ:
สามารถไปเที่ยวระหว่างอยู่โฮมสเตย์ได้
สามารถให้คนท้องถิ่นแนะนำ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และของฝากที่เป็นนิยม
สามารถรับประทานอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่นได้
คุณสามารถทำความรู้จักกับชาวญี่ปุ่นในที่ที่คุณต้องการเดินทางไป

5. การอยู่โฮมสเตย์ขณะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ต้วอย่างการพักอาศัย:
วันแรก เดินทางมาถึง
วันที่ 2 เตรียมตัวครั้งสุดท้ายก่อนสอบ
วันที่ 3 ไปยังสถานที่สอบกับครอบครัวเจ้าบ้าน ทำการสอบ กลับบ้านพร้อมกับครอบครัวเจ้าบ้าน
วันที่ 4 วันอิสระ (ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย)
วันที่ 5 กลับประเทศ

การอยู่โฮมสเตย์ขณะสอบเข้าวิทยาลัย

ผลที่จะได้รับ:
ข้อดี ครอบครับเจ้าบ้านจะเป็นผู้พาท่านไปยังสถานที่สอบ ทำให้ท่านสามารถสบายใจได้แม้เป็นการมาญี่ปุ่นครั้งแรก
ได้ทำความคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่นจากครอบครัวเจ้าบ้านก่อนเวลาสอบ
ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนไปสอบได้ด้วยความอุ่นใจ

6. การใช้โฮมสเตย์สำหรับการฝึกอบรมขององค์กร
ต้วอย่างการพักอาศัย:
รายการในหนึ่งวัน: โฮมสเตย์ / บริษัทที่อบรม / โฮมสเตย์

การใช้โฮมสเตย์สำหรับการฝึกอบรมขององค์กร

ข้อดี:
สามารถเพิ่มความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้
สามารถถามครอบครัวเจ้าบ้านเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ไม่สามารถถามคนในบริษัทได้
สามารถทำความเข้าใจกับนิสัยและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
สามารถพบปะกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นได้
สามารถเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของครอบครัวชาวญี่ปุ่น
คุณสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวญี่ปุ่นได้้

7. อยู่โฮมสเตย์วันหยุด "working holiday" หมายเหตุ ประเทศไทยไม่มีวันหยุดประเภท working holiday
ต้วอย่างการพักอาศัย: การใช้โฮมสเตย์
เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น⇒เข้าพักโฮมสเตย์(※ใช้เวลาพักที่โฮมสเตย์ประมาณ 1 เดือนระหว่างการหาที่อยู่ใหม่)⇒การย้ายไปยังอพาร์ทเม้นท์

อยู่โฮมสเตย์วันหยุด  "working holiday" หมายเหตุ ประเทศไทยไม่มีวันหยุดประเภท working holiday

ข้อดี:
สามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานพาร์ทไทม์ได้
สามารถทำความเข้าใจกับประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้
สามารถต่อเวลาการอยู่โฮมสเตย์จนกว่าจะหาอพาร์ทเม้นท์ที่ท่านถูกใจได้
หลังจากย้ายเข้าอพาร์ทเม้นท์ยังสามารถติดต่อกับครอบครัวเจ้าบ้านต่อได้
สามารถขอความช่วยเหลือเรื่อง "working holiday" จาก Homestay in Japan ได้้

เปรียบเทียบกับที่พักประเภทอื่น

ที่พัก ข้อดี ข้อเสีย
โฮมสเตย์ พัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้เร็วขึ้น
สามารถเรียนประเพณีและวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นได้้
สามารถทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่น
รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าอาหารแล้ว
การปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตของครอบครัวโฮสท์
อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าที่พักประเภทอื่น
อาจเจอคนที่เข้ากับเราได้และเข้ากับเราไม่ได้้้
หอพัก สามารถเข้าพักช่วงเวลาสั้น ๆได้
สามารถอาศัยในหอพักที่เดียวกับเพื่อนๆได้
มีการพบปะสื่อสารกับนักเรียนต่างชาติิิ
ภาษาญี่ปุ่นไม่พัฒนา
ไม่มีโอกาสพูดคุยกับคนญี่ปุ่น
อาพาร์ทเม้นท์ สามาถเลือกสถานที่เองได้
มีเวลาอิสระของตัวเองมาก
สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้้้
จำเป็นต้องทำสัญญาเช่าอย่างน้อยสองปีจึงไม่เหมาะกับการศึกษาต่อระยะสั้น
นอกจากค่าเช่าแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นอีก เช่น ค่ามัดจำ ค่ากินเปล่า ค่านายหน้า
ภาษาญี่ปุ่นไม่พัฒนา
ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่น
โรงแรม สวยและสะอาด
มีแม่บ้านจัดเตียงให้ทุกวัน
มีเวลาอิสระของดัวเองมาก
ราคาสูง
ภาษาญี่ปุ่นไม่พัฒนา
ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่น
ทำอาหารเองไม่ได้
คอนโดมิเนียมรายสัปดาห์ สามารถจองได้อย่างง่ายดาย
มีเวลาอิสระของดัวเองมาก เหมาะสำหรับการพักระยะสั้น
ภาษาญี่ปุ่นไม่พัฒนา
ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่น
คับแคบ
ราคาแพง

เปรียบเทียบราคา

ค่าใช้จ่าย 1 เดือน (28 คืน)
ราคา (ประเภท) โฮมสเตย์ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียมรายสัปดาห์
ค่าใช้จ่ายที่พัก (เช่า) 130,000 70,000 75,000 130,000
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 0 20,000 20,000 0
ค่าอาหาร (เช้าและเย็น) 0 20,000 20,000 20,000
ค่าอาหาร (กลางวัน) 10,000 10,000 10,000 10,000
ค่าไฟฟ้า 0 3,000 3,000 0
ค่าน้ำประปา 0 2,000 2,000 0
ค่าแก๊ส 0 3,000 3,000 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมทั้งหมด 150,000 138,000 143,000 170,000

เกี่ยวกับบ้านญี่ปุ่น

1. ประเภทของบ้าน
บ้าน แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์
บ้าน
 
แมนชั่น
 
อพาร์ทเม้นท์
2. ประเภทของห้อง
ห้องสไตล์ตะวันตก ห้องสไตล์ตะวันตก  
ห้องสไตล์ตะวันตก
 
ห้องสไตล์ตะวันตก
 
ห้องสไตล์ญี่ปุ่น ห้องสไตล์ญี่ปุ่น  
ห้องสไตล์ญี่ปุ่น
 
ห้องสไตล์ญี่ปุ่น
 
ห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่น
ห้องนั่งเล่น
 
ห้องนั่งเล่น
 
ห้องนั่งเล่น
ห้องครัว อ่างอาบน้ำ  
ห้องครัว
 
อ่างอาบน้ำ
 
สุขา แบบตะวันตก สุขา แบบญี่ปุ่น  
สุขา แบบตะวันตก
 
สุขา แบบญี่ปุ่น
 

โฮมสเตย์ของ Nextage

1. พื้นที่ที่ Nextage สามารถจัดหาโฮมสเตย์ให้ได้

พื้นที่ที่ Nextage สามารถจัดหาโฮมสเตย์ให้ได้

ฮอกไกโด, อาโอโมริ, อิวาเตะ, มิยากิ, ยามางาตะ, ฟุกุชิมะ, อิบารากิ, โทะชิงิ,กุนมะ, ไซตามะ, ชิบะ, โตเกียว, คานากาว่า, ยามานาชิ, นากาโนะ, นีงาตะ, โทยามะ, อิชิกาว่า, ฟุกุอิ, ชิซึโอกะ, ไอจิ, กิฟุ, มิเอะ, ชิกะ, เกียวโต, โอซาก้า, เฮียวโก, นารา, วาคายามะ, ทตโตะริ, โอคายามะ, ฮิโรชิม่า, ยามากูจิ, โทะกุชิมะ, คากาวะ, เอฮิเมะ, โคจิ, ฟุกุโอกะ, ซากะ, นางาซากิ, คุมาโมโตะ, โออิตะ, มิยาซากิ, คาโงชิมะ, โอกินาว่า

ปัจจุบันเราสามารถจัดหาโฮมสเตย์ให้ท่านได้ทุกที่ ยกเว้นจังหวัดชิมะเนะและจังหวัดอากิตะ ก่อนอื่น โปรดเลือกพิ้นที่ที่ท่านต้องการอยู่โฮมสเตย์แล้วแจ้งให้ทางเราทราบ

2. ครอบครัวที่จดทะเบียนกับทาง Nextage

ครอบครัวที่ได้รับการจดทะเบียนกับทาง Nextage มีประมาณ 2,000ครอบครัวทั่วประเทศ

3. สำหรับครอบครัวที่ต้องการจะเป็นครอบครัวเจ้าบ้านกับทาง Homestay in Japan

・เมื่อได้รับการสอบถามจากครอบครัวที่สนใจเป็นครอบครัวเจ้าบ้าน

・ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ "โฮมสเตย์ในญี่ปุ่น" โดยการส่งเอกสารหรืออธิบายทางโทรศัพท์

・หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฮมสเตย์แล้ว จะให้ส่งเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวมาให้เรา

・ทางบริษัมจะส่งพนักงานไปเยี่ยมชมทุกบ้านเพื่อสำรวจมาตรฐานอย่างเข้มงวด

・หลังผ่านการตรวจสอบ จะลงทะเบียนในรายชื่อครอบครัวเจ้าบ้านของ Homestay in Japan

4. เกี่ยวกับครอบครัว Nextage

○มีหลายครอบครัวที่มีแม่บ้านอายุประมาน 30 ถึง 40 ปี
  ⇒หลายครอบครัวมีสมาชิกที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวหรือศึกษาในต่างประเทศ
○หลายครอบครัวมีสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการศึกษาในต่างประเทศ
 ⇒สามารถเข้าใจท่านได้เพราะมีประสบการณ์การเรียนต่างประเทศมาแล้ว
○หลายครอบครัวสนใจที่จะสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ
○หลายครอบครัวต้องการและชอบที่จะต้อนรับนักเรียนต่างชาติ

5. เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของครอบครัวที่จดทะเบียนใน Nextage

เรามีครอบครัวหลากหลายแบบที่สนใจรับชาวต่างชาติมาอยู่ด้วย ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีสมาชิก เช่นด้านล่างนี้

○คุณพ่อ คุณแม่ ลูก
○คุณแม่ ลูก
○คุณตา คุณพ่อ คุณแม่ ลูก
○คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ ลูก
○คุณตา คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ ลูก
○คุณพ่อ คุณแม่

6. ห้องพัก

สิ่งที่มีในห้องพักทั่วไป

○เตียง (ฟูกหรือเตียง)

ฟูกปูพื้นแบบญี่ปุ่น (futon) เตียง  
ฟูกปูพื้นแบบญี่ปุ่น (futon)
 
เตียง
 
○โต๊ะ
โต๊ะสไตล์ญี่ปุ่น โต๊ะสไตล์ตะวันตก  
โต๊ะสไตล์ญี่ปุ่น
 
โต๊ะสไตล์ตะวันตก
 
○พื้นที่เก็บของ
ตู้ (พื้นที่จัดเก็บสไตล์ญี่ปุ่น) ตู้เสื้อผ้า กล่องเก็บของ
ตู้ (พื้นที่จัดเก็บสไตล์ญี่ปุ่น)
 
ตู้เสื้อผ้า
 
กล่องเก็บของ

7. การจับคู่กับครอบครัว

ทางเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ในการจัดหาครอบครัวสำหรับท่าน

○เราจะจัดหาบ้านตามที่ท่านเขียนในแบบฟอร์มใบสมัครเป็นหลัก
・สูบบุหรี่, ไม่สูบบุหรี่
・ต้องการบ้านมีเด็กหรือไม่
・ชอบสัตว์, ไม่ชอบสัตว์
・โรคภูมิแพ้
・งานอดิเรก

※หากท่านเข้าไม่ได้กับครอบครัวเราจะจัดครอบครัวใหม่ให้

8. การสนับสนุนและการรักษาความปลอดภัยของNextage

○ทางบริษัทจะส่งเอกสารปฐมนิเทศก่อนท่านออกเดินทาง
  เพีอให้ท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฮมสเตย์ในญี่ปุ่นก่อนล่วงหน้า
○ปฐมนิเทศเมื่อเดินทางมาถึงโฮมสเตย์
  จะมีการปฐมนิเทศตัวต่อตัวหรือผ่านทางโทรศัพท์หากท่านอยู่โฮมสเตย์ตั้งแต่สองอาทิตย์ขี้นไป
 ※หลังจากที่ท่านได้เดินทางมาถึง จะมีการปฐมนิเทศน์เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆ
○ขณะที่ท่านพักอยู่กับโฮมสเตย์ท่านสามารถปรึกษาพนักงานได้
  ระหว่างที่ท่านพักอยู่กับบ้านเจ้าบ้าน ท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้หากท่านมีคำถามมีข้อกังวลสงสัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรมที่แตกต่าง ฯลฯ
○กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อพนักงานได้ 24 ชั่วโมง
  เราจะมีการแจ้งหมายเลขติดต่อฉุกเฉินให้ท่านสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน

การเตรียมตัว

1. สิ่งที่คุณควรเตรียมเอาไป

รายการของที่ควรเอาไป ของใช้จำเป็น ของมีค่า ผลิตภัณฑ์ยา

รายการ หมายเหตุุ
หนังสือเดินทาง เอกสารสำคัญ ควรถ่ายเอกสารเก็บเอาไว้
บัตรโดยสารเครื่องบิน เมื่อคุณได้บัตรโดยสารแล้ว โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง
ประกันอุบัติเหตุประเภทการเดินทางในต่างประเทศ ขอแนะนำให้ทำประกันการเดินทางในต่างประเทศ
บัตรเครดิต เราขอแนะนำให้ท่านพกบัตรเพื่อใช้ในยามจำเป็น
เงินเยนของญี่ปุ่น จำเป็นสำหรับค่าอาหารกลางวัน, ค่าเดินทาง, อื่น ๆ
เอกสารปฐมนิเทศโฮมสเตย์ ทางเราจะดำเนินการปฐมนิเทศโดยยึดเนื้อหาตามเอกสารนี้
จดหมายตอบรับจากโรงเรียน อาจจำเป็นตอนตรวจเข้าประเทศ
คู่มือการท่องเที่ยว การที่ท่านมีไกด์บุ๊กที่เขียนเป็นภาษาต่างๆจะสามารถทำให้สะดวกขึ้น
ยา กรุณานำยาสำหรับโรคประจำตัวไปด้วย

อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายการ หมายเหตุ
พจนานุกรม, พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้แต่หากมีอยู่แล้วแนะนำให้ท่านนำไปด้วย
กล้องดิจิตอล, กล้อง สามารถซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้แต่หากมีอยู่แล้วแนะนำให้ท่านนำไปด้วย
นาฬิกาปลุก สามารถซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้แต่หากมีอยู่แล้วแนะนำให้ท่านนำไปด้วย
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้แต่หากมีอยู่แล้วแนะนำให้ท่านนำไปด้วย
เครื่องเขียน สามารถซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้แต่หากมีอยู่แล้วแนะนำให้ท่านนำไปด้วย

เสื้อผ้า, อุปกรณ์อาบน้ำ

รายการ หมายเหตุุ
ชุดสูทหรือชุดแต่งกายที่เป็นทางการ จำเป็นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมของบริษัทและอื่นๆ
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แนะนำให้ท่านเตรียมไปเอง
แชมพูสระผม แนะนำให้ท่านเตรียมไปเอง
เครื่องสำอางค์ (สำหรับผู้หญิง) แนะนำให้ท่านเตรียมไปเอง
มีดโกนและอื่น ๆ (สำหรับผู้ชาย) แนะนำให้ท่านเตรียมไปเอง
เสื้อกันฝนและร่ม แนะนำให้ท่านเตรียมไปเอง

สิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็น

รายการ หมายเหตุุ
ของขวัญให้กับครอบครัวเจ้าบ้าน ควรให้แต่ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงมาก
หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประเทศของตัวเอง ช่วยให้การสนทนาราบรื่นยิ่งขึ้น
ภาพถ่ายของครอบครัวและเพื่อน ๆ ช่วยให้การสนทนาราบรื่นยิ่งขึ้น

・เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ขณะนี้ครัวเรือนส่วนมากจะมีอินเตอร์เน็ทใช้ แต่ก็ไม่ทั้งหมด ในบางกรณีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับครอบครัวได้

เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

2. หมายเหตุ

・ฤดูร้อนและฤดูหนาวในประเทศญี่ปุ่น
บ้านในญี่ปุ่นถูกออกแบบให้อากาศหมุนเวียนได้สะดวกจึงไม่เหมาะในการเก็บอุณหภูมิ ดังนั้นแทนที่จะใช้เครื่องปรับอากาศ คนญี่ปุ่นจะใช้พัดลมหรือสวมเสื่อผ้าตามฤดูกาลในการปรับอุณหภูมิมากกว่า ในช่วงหลังนี้เน้นวิถีชีวิตที่รักษาสิงแวดล้อม เป็นโอกาสให้ท่านได้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบญี่ปุ่น ในการอยู่โฮมสเตย์

แกสฮีตเตอร์ พัดลมระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ
แกสฮีตเตอร์
 
พัดลมระบายอากาศ
 
เครื่องปรับอากาศ

สิ่งที่ทำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ฤดูร้อนประมาน 26-28 องศา
ฤดูหนาวประมาน 20-25 องศา

เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการตั้งเครื่องปรับอากาศ

・การเดินทาง
จากโฮมสเตย์ถึงโรงเรียน (หรือปลายทาง) โดยปกติจะใช้ระยะเวลา 30 นาทีถึง 90 นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปโรงเรียนในเขตเมืองทั่วไปจะใช้เวลาประมาน 60 นาทีถึง 90 นาที การมีใช้ชีวิตแบบเดียวกับครอบครัวเจ้าบ้าน ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ทางวัฒนธรรมด้วย

การเดินทาง

3. Q&A (คำถาม&คำตอบ)

Q1 : พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ สามารถไปโฮมสเตย์ได้ไหม?

A2 : การสื่อสารนั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเสมอไป ไม่มีใครสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่แรกเริ่ม สามารถสื่อสารโดยใช้ท่าทางและรูปภาพได้

Q2 : การมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น อยากลองพักกับครอบครัวญี่ปุ่นดูแทนการพักที่โรงแรมได้ไหมู

A2 : อยากลองพักโฮมสเตย์เพียงหนึ่งคืนก็สามารถทำได้ โปรดลองอยู่กับครอบครัวของญี่ปุ่นเพื่อโอกาสและประสบการณ์ที่ดีได้

Q3 : ฉันไม่สามารถกินปลาดิบได้....

A3 : คุณสามารถบอกครอบครัวเรื่องอาหารที่ชอบหรือไม่ชอบและอาหารที่คุณไม่ทานได้

Q4 : บางครั้ง ฉันต้องการที่จะไปทานอาหารเย็นกับเพื่อน....

A4 : ควรบอกครอบครัวเจ้าบ้านไว้ล่วงหน้าก็ไม่มีปัญหา

Q5 : ไม่สามารถสื่อสิ่งที่ต้องการจะบอกได้ ทำยังไงดี

A5 : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โฮมสเตย์ของเราในประเทศญี่ปุ่นค่ะ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Q6 : ไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ไม่ทราบความแตกต่างทางวัฒนธรรมเท่าไหร่

A6 : ในการปฐมนิเทศก่ารอยู่โฮมสเตย์จะแจ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างให้ทราบก่อน

Q7 : ฉันกังวลเกี่ยวกับครอบครัวที่จะไปอยู่ด้วย

A7 : ทางบริษัทได้มีการส่งพนักงานไปสำรวจครอบครัวเจ้าบ้านเป็นการล่วงหน้า ท่านจึงสามารถวางใจได้

ขั้นตอนการเดินเรื่องโฮมสเตย์

~ตั้งแต่การลงทะเบียนถึงการย้ายเข้า~

1. การให้คำปรึกษา(ความเข้าใจเกี่ยวกับ บริษัท โฮมสเตย์)
2. การลงทะเบียน
 ・ เลือกระยะเวลาและวันที่ที่ท่านจะอยู่โฮมสเตย์
 ・ กรอกใบสมัคร
 ・ ส่งใบเสร็จ
 ・ โอนเงิน (ก่อนไปหนึ่งเดือน)
3. บริษัทจะแจ้งรายละเอียดครอบครัวโฮมสเตย์และสถานที่พักให้ท่านทราบ (ประมาณ 1 ถึง 2 สัปดาห์ก่อนไป)
 ・จะส่งรายละเอียดครอบครัวให้ท่านทราบหลังจากยืนยันการชำระเงิน
4. จะส่งเอกสารปฐมนิเทศโฮมสเตย์ให้ท่านหนึ่งสัปดาห์ก่อนไป
5. ติดต่อทางอีเมลเพื่อเลือกเวลาและสถานที่นัดพบ(※สามารถเลือกใช้บริการรับส่งจากสนามบินของทางเราได้)
6. พบกับครอบครัวเจ้าบ้าน(วันจริง)

~การเพิ่มระยะเวลาพักโฮมสเตย์~

1. แจ้งความประสงค์ให้กับทางบริษัท Nextage โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน
2. พนักงาน Nextage จะยืนยันกับทางครอบครัวให้
3. เจ้าหน้าที่ Homestay in Japan จะจัดส่งใบแจ้งราคาให้ท่าน
4. ให้โอนเงินเข้าบัญชี ชำระล่วงหน้าก่อนสองสัปดาห์
5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มระยะเวลาพักโฮมสเตย์ ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้า

เกี่ยวกับค่าที่พักแบบโฮมสเตย์

◆ค่าดำเนินการ  ¥15,750 (รวมภาษี)

◆เกี่ยวกับค่าโฮมสเตย์
1. แบบอาหารสองมื้อ(เช้า・เย็น) 1 วัน¥4,725 (รวมภาษี)
2. แบบอาหารหนึ่งมื้อ(เช้า) 1 วัน¥4,200 (รวมภาษี)

~รวมอยู่ในราคา~
○เอกสารปฐมนิเทศโฮมสเตย์
○ปฐมนิเทศโฮมสเตย์
○ค่าที่พักโฮมสเตย์ (ค่าอาหาร)
○สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 24 ชั่วโมง

◆ตัวเลือก

1. อาหารกลางวัน หนึ่งครั้ง¥840 (รวมภาษี)
2. บริการรับจากสนามบิน  ขาเดียว¥15,750 (รวมภาษี)
※เจ้าหน้าที่จะใช้ระบบรถสาธารณะไปรับท่านที่สนามบิน ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หมายเหตุ ไม่มีบริการรับโดยรถส่วนบุคคล

บริการรับจากสนามบิน บริการรับจากสนามบิน

3. แนะนำโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น และบริการอื่นๆ

เกี่ยวกับการยกเลิก

◆ขั้นตอนการยกเลิกโปรแกรมโฮมสเตย์
1. แจ้งให้ทราบการยกเลิกโดยติดต่อผ่านทางจดหมายหรืออีเมล์
2. ยืนยันค่าธรรมเนียมในการยกเลิก แจ้งเงินที่เหลือในการโอนคืนให้กับบัญชีของท่าน
3. เงินที่ท่านจะได้คืนจะถูกโอนคืนปลายเดือนถัดไป

◆เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิกโปรแกรมโฮมสเตย์

กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนวัน ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
เปลี่ยนวันที่จะเริ่มโฮมสเตย์หรือยกเลิก 14 วันก่อนเริ่มโปรแกรม ※1 ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก
เปลี่ยนวันที่จะเริ่มโฮมสเตย์หรือยกเลิกก่อนวันเริ่มต้นโปรแกรม 1 วัน ※1
ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก + 80% ของราคาโฮมสเตย์
เปลี่ยนวันที่จะเริ่มโฮมสเตย์หรือยกเลิกในวันกำหนดเริ่มโปรแกรม ※1 ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก + 100% ของราคาโฮมสเตย์
ไม่เข้าร่วมหรือเปลี่ยนวันที่จะเริ่มโฮมสเตย์หรือยกเลิกหลังจากวันเริ่มต้นของโปรแกรมได้ผ่านไปแล้ว ※1 ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก + 100% ของราคาโฮมสเตย์

※1 ไม่คิดค่าดำเนินการเพิ่มหากท่านต้องการจะเพิ่มวันอยู่

ประสบการณ์โฮมสเตย์

ประสบการณ์โฮมสเตย์

ติดต่อเรา & ลงทะเบียน

ติดต่อเรา ลงทะเบียน
Questions? Ask us! Mail Form Tel: +81-3-3866-0139 Personal Information Protection Policy
YOKOSO! JAPAN
Copyright(C) NEXTAGE Co., Ltd. All rights reserved.